De AFBN heeft bekend gemaakt dat alle Nederlandse American Football wedstrijden voor een onbepaalde tijd worden geschorst in verband met het Corona (COVID-19) virus. Het volgende staat op de site van de AFBN:


Via deze weg wil het bestuur van de AFBN jullie op de hoogte brengen van het feit dat, na lang beraad, de moeilijke beslissing is genomen om ALLE wedstrijden af te gelasten, tot nader order. Dit uiteraard in verband met het Corona-virus.

Let op: Het betreft hier een landelijke stop die geldt voor alle disciplines die onderdeel zijn van de AFBN; tackle- en flag football. Daarnaast geldt het nadrukkelijke advies aan verenigingen om de komende tijd ook geen trainingen te beleggen. 

De hoofdreden van dit besluit behoeft hopelijk weinig uitleg. Met deze beslissing wil het bestuur van de AFBN een duidelijke boodschap uitdragen dat veiligheid en gezondheid altijd, maar dan ook altijd, voorop staan. Eventuele problemen die uit een dergelijk besluit voortvloeien op enig ander vlak zullen dan bijzaak zijn.

Wij vinden het een moeilijke beslissing, en zijn ons ervan bewust dat we met dit besluit verder gaan, qua maatregelen, dan wordt geadviseerd door RIVM en NOC*NSF.
Zij adviseren namelijk om alle wedstrijden in Noord-Brabant, en clubs gevestigd in Noord-Brabant, niet te laten spelen, noch te laten trainen, tot nader order.
 
Onze beslissing om landelijk alle wedstrijden eruit te gooien hebben wij om de volgende redenen genomen:

Op dit moment kunnen wij nog niet met zekerheid zeggen welke gevolgen dit heeft voor het verdere verloop van de verschillende competities. Het is niet aannemelijk dat de dreiging van verspreiding van het Corona-virus op korte termijn afneemt, dus het zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het verdere verloop van de verschillende competities.

 
Op dit moment voorzien wij de volgende scenario’s:

  1. Er zullen inhaalwedstrijden worden gepland, en afhankelijk van hoe lang de competities hebben stilgelegen dient het finaleweekend een of twee weken opgeschoven te worden – of helemaal niet;
  2. We halveren het aantal speelrondes van de competities en behouden het finaleweekend zoals het nu staat;
  3. Er worden een aantal wedstrijden voor de zomervakantie gespeeld, en een aantal wedstrijden na de zomervakantie, inclusief finaleweekend.  

 
Welke van deze opties wij uiteindelijk zullen kiezen hangt af van de duur van de dreiging van het virus, en het daarbij behorende advies van RIVM en NOC*NSF. Daarnaast hangt het ook af van de input van de verenigingen. Wij willen namelijk kijken naar het beleggen van een electronische spoed-ALV, om nader te bepalen wat we nu gaan doen.
Uiteraard houden wij de verenigingen op de hoogte wanneer we hier een specifieke datum voor willen plannen.

Tot slot de opmerking dat wij minimaal een week van tevoren zullen communiceren wanneer de competities weer zullen aanvangen. Hou hier a.u.b. rekening mee, door niet meteen de vrijgekomen dagen nu al vol te plannen.
 
Het bestuur van de AFBN hoopt op jullie begrip.
 
Met vriendelijke groet,
Het AFBN bestuur”


Link naar het artikel: https://www.afbn.nl/2020/03/12/afbn-competities-afgelast-i-v-m-corona-dreiging/